Actie neemt de twijfel weg die de theorie niet kan verhelpen
(Tehuji Hsieh)

Misschien herken je inmiddels het moment van het nemen van een stap. Van denken en piekeren naar de stap in de ervaring. Die brengt je naar je gevoel. En van daar uit kun je gaan begrijpen wat je gebeurt door je gevoel te gaan leren verwoorden. Op een manier die liefdevol en niet verwijtend is.  Je bent in actie; niet uit een aangeleerd (overlevings-) gedrag maar met je Innerlijke stem. Wat daaruit voortkomt is ‘bezield’. Je leeft vanuit je eigenheid en kunt je dan echt zeker voelen, met innerlijke rust en macht over jezelf. Met jouw inzicht in jezelf word al jouw actie bezield.

Zelfinzicht en Bezieling: Hoe werken we?

Opstellingen
Deze werkvorm zet ik zowel groepsgewijs in als individueel. We werken met materialen en mijzelf als stand-in. Een opstelling kun je ook ‘in huis’ halen bij je eigen organisatie of groep. Dan werken we op jullie eigen locatie.

Werken met delen en ACT
In het Veranderwerk doe je de ervaring op vanuit een ander perspectief dan wat je steeds kende. Dat perspectief ervaar je in de opstelling van bijvoorbeeld een aspect van jezelf. Soms zijn zelfs familieleden tot ‘deel-van-jezelf’ geworden of is het nodig om een onbekend deel van jezelf toe te laten.
De tools die ik kreeg in de training 'Acceptance Commitment Therapie' sluiten hier heel mooi bij aan. Je leert wat je overlevingsdelen doen en hoe je kunt kiezen voor wat (wel) werkt voor jou. Door ruimte te maken voor ongemak en onvrede en in het hier-en-nu te leren stappen, kun je meer emotioneel flexibel te worden en je eigen pad inslaan.

Ademwerk en lichaamshouding 
Met je lichaam geef je uiting aan je emoties. Die zijn echter niet het enige wat er in je lichaam tot uiting komt. Ook je overlevings-strategie, je gevoelens en zelfs je Zielsgevoel huist in je lijf. Met bewust ademen of heel eenvoudig lichaamswerk kun je ervaren hoe dat bij jou werkt.

Hypnosewerk
De manier waarop ik hierin werk is je meenemen naar een lichte staat van trance waarmee je als het ware een opstelling in je binnenwereld doet. Wanneer dit je aanspreekt is het een hele subtiele manier van ‘reizen’ in jezelf of door de tijd.

Spiritueel werk
In mijn eigen proces van mens-worden vind ik al ruim veertien jaar mijn inspiratie en eigenheid in de doorgegeven kennis van Meester Anthon. Deze hele concrete aanpak naar spirituele groei leer ik bij het Centrum voor Spiritueel Inzicht in Bocholt, België. Ik pas het toe in mijn praktijk wanneer de vraag ernaar bij jou ontstaat. We werken dan bijvoorbeeld met de DNA-code van de Ziel of inzichtkaarten.
“Spiritualiteit is met beide benen op de grond in de dagelijkse praktijk handelen volgens je eigenheid.”
(uit het boek ‘Gevoelens verwoorden maakt je vrij’, William Gijsen en Boudewijn Donceel)

Odessóe, praktijk voor Zelfinzicht en Bezieling
Hollandhof 116  -  Helmond  -  06 44 20 20 44

© Dit is een website van Fly Webservices
Beheerder
.