De waarde van verwoorden

Gepubliceerd door odessoe op 1 februari 2017

Wat kan het toch handig zijn dat je met een set inzichtkaarten zomaar een oplossing krijgt aangereikt die je zelf nooit bedacht had. In mijn geval was de oplossing iets wat ik al lang dacht te weten en zelfs ook te doen: het verwoorden van gevoelens. Natuurlijk doe ik dat ook wel. Behalve in dit geval waarin ik me niet bewust was van de gevoelens en emoties die er speelden. Gewoonweg omdat ik dacht (let op dit verraderlijke werkwoord!!) dat ik alles van mijn beëindigde relatie had onderzocht, doorvoeld en afgesloten. Tja, dan vertelt mijn hogere zelf mij, via de kaarten, dat er nog een ‘restje gevoel’ is wat niet gevoeld is en al helemaal niet uitgesproken. Of beter gezegd; wel gevoeld maar niet uitgesproken. Ik leerde dat nou juist dat uitspreken een allesbepalende waarde heeft voor het (terug) kunnen voelen van je zielsgevoel. En dat zielsgevoel heb ik nodig om verder te komen met mezelf. Ik merkte waarom ik vast zat. Ik had het gevoel geparkeerd om een verkeerde reden: ‘het is toch niet meer relevant nu’.
Met gevoelens en emoties die niet verwoord zijn blijf je ze herkauwen: ook onbewust! En herkauwen is niet verteren en dus niet loslaten. Toch goed dat ik die kaarten gepakt heb. Ik heb er direct actie op ondernomen en er weer iets door bijgeleerd. . .

Emoties: een product van je verstand
Emoties zijn het product van onze herinnering. In ons verleden zijn er heel veel situaties geweest waarbij we niet in staat waren om afstand te nemen. Om te beschouwen en relativeren. Het zijn de situaties waarin je lichaam een reactie op de buitenwereld geeft. En ooit is die lichaamsreactie voor het eerst gebeurd in een situatie die nieuw was. Omdat je op die situatie nog (steeds!) geen eigen evenwichtig antwoord hebt, gebeurt er in je lichaam iets om er toch maar mee om te gaan. Denk aan spierspanning, hormoonaanmaak, hartslag, veranderde ademhaling enzovoort. Die respons zit in je lijf en representeert een ervaring. Schrik, verdriet, melancholie, boosheid, somberheid enzovoort. We noemen dat een emotie. De aangelegde emotie wordt steeds weer opgeroepen als we ons in een situatie bevinden die (zelfs ergens in de verte) lijkt op die eerste. Het ligt allemaal opgeslagen zonder dat we het ons bewust zijn. In onze immense database die we ons onderbewuste noemen.  Alles wat we ooit ervaren hebben ligt er opgeslagen. En het komt pas beschikbaar met een specifieke manier van benaderen. Dat kan spontaan door een z.g. triggersituatie in het nu of bijvoorbeeld ook via hypnose. Ons onderbewuste is een deel van ons brein. Vandaar dat je kunt stellen; emoties zijn een product van je verstand. Het verhindert het maken van contact met je ziel.

Verwoorden is loslaten
Met emoties is helemaal niks mis! Ze brengen je in contact met je onbewuste herinnering en geven je daardoor een kans om je bewust te worden van wat je geraakt heeft. Zowel toen als nu weer. Je kunt er nu door leren wat je emotie je wil zeggen en je oude waarheid erdoor bijstellen. Eenmaal gevoeld en geuit is namelijk voorgoed opgelost!

  • De eerste stap is om werkelijk te (durven) registreren wat er gebeurt. Met al je aandacht bij de sensaties in je lijf zijn. Dat is namelijk wat VOELEN is; je lijf dat uitdrukt wat er nog niet gevoeld of erkend is. Sensaties kunnen bijvoorbeeld zijn je hartslag, ademhaling, spierspanning, onwillekeurige bewegingen, pijn, ongemak enzovoort. En die sensaties zijn als het ware een brug voor de emotie die wil uit-stromen.
  • De tweede stap is het stilstaan bij WAT je precies geraakt heeft. Hoe het voelt en welke gedachte(n) er bij horen in zo’n moment. Ga eens na welk woord er past bij dat gevoel (die emotie). Onderzoek eens wat je dan precies tegen jezelf zegt, want dat bevestigt de emotie steeds weer opnieuw. Bijvoorbeeld: ‘oh nee, nou ben ik….’
  • De derde stap gebeurt nadat je merkt dat iets je geraakt heeft (in je lichaam de respons op de situatie heeft gevormd). Dan is het nog nodig dat die sensatie uit je lichaam gaat. Welke emotie het dan ook is: hij dient uiting te krijgen. Is het niet direct, dan maar wat later. Is het niet in een handeling, dan in woorden uitgesproken. Is het niet tegen de betreffende persoon, dan toch tegen iemand anders die even naar je luistert of gewoon hardop tegen jezelf. Het is ook beter om het tegen iemand anders te vertellen hoe je je voelt, dan te wachten totdat je het tegen de betreffende persoon kunt zeggen. Het is helpender om het gewoon hardop tegen jezelf te verwoorden dan uitstellen totdat er iemand anders in de buurt is. Geef woorden aan je gevoel! (zonder censuur!) Het maakt dat je het werkelijk aandacht geeft en kwijt raakt!

Kortom: emoties willen gesignaleerd en geuit. Vandaar het woord e-motie: Samenstelling van movere (latijn voor beweging) met voorop de e die in het latijn wijst op ‘uit/eruit’.

Ruimte voor je zielsgevoel
Emoties hebben hun oorsprong dus in een herinnering. Wanneer je emoties onderdrukt blijven zorgt dat ervoor dat je een herinnering niet verwerkt. Je gaat de herinnering steeds blijven verwarren met de werkelijkheid waarin je je bevindt. En juist het moment van het NU is helemaal nieuw en heeft niets te maken met je herinneringen. Het kunnen verwerken van herinneringen zorgt ervoor dat je de realiteit kunt gaan aannemen en je laten raken door wat HIER en NU gebeurt. Zo leef je in het moment en dat is nooit zo pijnlijk als de pijn die je herinneringen je geven! Juist wanneer je in het moment kunt zijn, is er ruimte om je zielsgevoel te voelen. Je innerlijke stem of kompas. Dat kan pas als er zich geen emoties meer (onbewust!)op de voorgrond wringen.

Nu je weet dat je emoties iets anders zijn dan je innerlijk kompas kun je er met het juiste respect en gewicht mee omgaan. Je kunt ze bewust gaan signaleren en er vervolgens woorden aan geven. Door hier vaardiger in te worden kun je steeds meer blokkades opheffen die je weerhouden om je zielsgevoel te voelen. Het is tenslotte je ziel die wil doordringen tot jouw bewustzijn zodat je kunt kiezen volgens je ware Zelf. Dan kun je spreken van bevrijding: verlost van de twijfel en de druk van niet verwoordde emoties uit je herinneringen. “Zielsgelukkig” zijn. . .

*Concreet leren voelen van je zielsgevoel: Cursus Mindful Soulful vanaf 6 maart 2017
*Genoemde inzichtkaarten: Coach je ziel naar wijsheid (Steven Smitt)
*Boek: Gevoelens verwoorden maakt je vrij (William Gijsen, Boudewijn Donceel)

Tags: zielsgevoel emoties voelen gevoelens blokkades loslaten herinneringen

Reacties

blog comments powered by Disqus

Odessóe, praktijk voor Zelfinzicht en Bezieling
Hollandhof 116  -  Helmond  -  06 44 20 20 44

© Dit is een website van Fly Webservices
Beheerder
.