Transformatie: van persoon naar mens

Gepubliceerd door odessoe op 1 augustus 2017

Merk je ook dat je de laatste tijd zo vast zit in opgelegde structuren, en dat je zo’n last hebt van momenten van je gedwongen of misdaan voelen? Vastlopen in je werk, problemen met het opvoeden, weerstand bij bepaalde omstandigheden of een gebrek aan motivatie voor elke nieuwe dag. Het is dan alsof je steeds onvrede ervaart terwijl je er geen echte aanleidingen voor ziet. En al helemaal geen oplossingen. En dat terwijl je al best wel bezig bent geweest met je persoonlijke proces! Het zou kunnen dat je onbewust begint te merken dat je persoonlijke ontwikkeling niet het enige is om aandacht te geven en dat je levenssituatie niet echt meer past bij jóu. Dat je geen oplossingen ziet omdat je kijkt met ‘bekende ogen’. De ogen van je ‘ik’ die steeds maar doet wat ie deed zodat je steeds houdt wat je hebt. Het zou kunnen dat je hier, nu,  ‘nieuwe ogen’ nodig hebt. De ogen die niet kijken vanuit wat je kent en denkt maar vanuit je ‘geweten’. De signalen van onvrede (of zelfs ziekte of ongelukjes) zijn signalen van je ziel; om te ontwaken van je oude concept van ‘ik’ en contact te leggen met je Zelf, met jouw inhoud die je misschien nog niet zo goed kent maar die je altijd al hebt ‘geweten’. Dat betekent dan dat je wel eens een andere vorm zou willen geven aan jouw eigenheid. Dan is het tijd voor transformatie.

Wat is transformatie?
In de tweede aflevering van de Britse serie ‘the Crown’ oefent prins Albert zijn naderende kroning met zijn dochter Elisabeth: ‘Wanneer de heilige olie mijn lichaam raakt onderga ik een transformatie en daarmee kom ik in een directe verbinding met God’. De taak van de Britse vorst die ook hoofd van de kerk is. Best een ‘verheven’ uitleg van wat transformatie is.
Hoewel in het klein ik er wel iets herkenbaars in zie. Als ik dat naar mijzelf vertaal zou je kunnen zeggen: Het oliesel staat symbool voor mijn beslissing om voortaan mijn zielsverlangen  belangrijker maken dan de rollen die ik vervul.
De verbinding met God zie ik als de verbinding met mijn wetende Zelf en de bron waar we allemaal uit voort komen en mee in verbinding kunnen staan.
Trans = door en formatie = vorming/vorm. Ik noem het dus ‘door de vorm heen gaan’. Een nieuwe definitie geven aan ‘wie ben ik’. In je spirituele ontwikkeling is het de weg van het dichter bij je ware Zelf komen. We zijn namelijk meer dan ons lichaam, onze gedachten en onze vermogens. En die ‘meer-factor’ is je wezenlijke inhoud die de ruimte wil krijgen.

Waar gaat het om? Wat is het doel?
Soms wringt het duidelijk tussen je gewoonten en je verlangen. Je ervaart regelmatig een zekere onvrede ook al heb je alles in je leven. Dat wringen is dus een kenmerk van je bijna-bewustzijn-van-je-eigenheid en het komt in de vorm van tegenvallers, kwalen of zelfs een gevoel van leegte. Het is jouw kern die een verlangen heeft voor jouw levenspad, en die wil doordringen tot je bewustzijn. Het doel is zingeving in je leven. Dat ervaar je wanneer je optimaal vanuit je talenten leeft en de impulsen van je ziel volgt. Dat zorgt voor geluk in je leven. Je ervaart het als ‘je lamp die aangaat’. Als je dus meer ruimte wilt geven aan je eigenheid is het ook nodig om te gaan kijken naar wat dat verhindert: je aangeleerde patronen. Je dient ze te gaan kennen en sommigen zelfs opgeven. Die patronen worden ook wel aangeduid met het ego. Het doel van transformatie is om je ego te gaan herkennen en de ‘oude ballast’ die het nog geeft te gaan opruimen. Ballast zoals onverwerkte emoties en allerlei negatieve gedachten en overtuigingen. Ze zitten je in de weg wanneer je je zielsgevoel wilt kunnen voelen en volgen. En dat is natuurlijk het ultieme doel: vrijheid om je keuzes te maken vanuit je innerlijke kompas. Bovendien is het lot van onze planeet (en de wereldbevolking) heel erg gediend bij onze eigen individuele inspanningen op dit gebied. Ons collectieve bewustzijn krijgt een boost als 5 tot 8% van de mensen zichzelf in een hoger bewustzijnsniveau bevindt. Dat doet mij denken aan die beroemde uitspraak van Mahatma Gandhi: ‘Wees zelf de verbetering die je in de wereld wilt zien’. Niet voor niets dat steeds meer mensen zich willen inspannen voor zingeving in hun leven en het kiezen voor liefde versus macht: het Aquariustijdperk begint in 2023 en de mensheid als geheel begint een transformatie naar een groter bewustzijn en dus een hogere trillingsfrequentie. Te beginnen bij onze individuele groei van de vorm naar onze inhoud.

Waaraan herken je je ziel?
Eerder, in februari en maart 2016, heb ik geblogd over het onderwerp ‘Innerlijke kompas’.
Voor dit begrip zijn allerlei verschillende benamingen in de omloop. Je kern, ziel, hogere zelf, wetende zelf, je eigenheid, je essentie of ook wel God. Van belang is dat je dit fenomeen hebt ook al geloof je nergens in of heb je geen bewijs. En toch ‘weet’ je dat er iets in je is dat je drijft. Anders zou je dit blog ook helemaal niet ‘toevallig’ aan het lezen zijn. Jouw ziel heeft een eigen verlangen, taak, bestemming voor jou. Of je daarmee ook op de juiste weg bent kun je afleiden uit het gevoel dat je hebt bij situaties en personen. Ik bedoel dan het gevoel van je ziel. Door veel mensen ook je intuïtie of onderbuikgevoel genoemd. Je ziel zit ter hoogte van je middenrif (net boven je maag) en op die plek is dan ook een gevoel waar te nemen dat een ja of een nee aangeeft. Bij veel mensen is de waarneming van dat gevoel in hun jonge jaren helaas ‘vergeten’. Tenslotte hebben we reacties aangeleerd die sociaal wenselijk zijn en je zielsgevoel houdt nooit rekening met sociale verwachtingen. Dat leverde dus te vaak ongewenste en zelfs onveilige situaties voor jou op. Dan maar aanpassen en je kompas negeren. Door op die manier op te groeien ontstond je ego-structuur en daarmee bleef je staande in de buitenwereld. Jammer genoeg is er geen evenwicht meer tussen je aangeleerde ‘ikje’ en je ware Zelf met haar eigen taak en bestemming! Je ego is dan een hinderlijke ‘kapitein’ die geen weet heeft van de werkelijke bestemming van de reis.

Waaraan herken je je ego?
Het ego is dus alles wat jij ooit ervaren (geleerd) hebt. Het is je eigen weergave van je verleden. Daarin ligt a.h.w. alles wat jij bent gaan vinden, denken en geloven over de wereld, de anderen en jezelf. Dat alles is opgeslagen in je onderbewuste brein wat altijd direct reageert op een situatie waarin je je bevindt. Ons onderbewuste wil ons redden en uit de pijn houden. Dat maakt dat we niet langer zomaar onze emoties toelaten of open staan om te voelen wat iets onbekends ons doet. Het zijn dus onze onverwerkte negatieve ervaringen/emoties die steeds worden opgeroepen. Ook onze positieve emoties maar die zijn natuurlijk nooit een probleem. Ons ego is dus te herkennen aan neigingen zoals vluchten, controle houden, en vooral alles te benaderen vanuit ons verstand.

De stappen van het transformatieproces.
Ik dit blog wil ik graag verwijzen naar de zeven graden van transformatie zoals Meester Anton ze heeft geopenbaard en in boeken van William Gijsen zijn terug te vinden. Het bereiken van de zevende graad valt samen met verlichting. Best een ambitieus doel en wat mij betreft ook niet iets wat ik in dit leven nastreef. Dat is meer iets voor een zeer langere termijn! Maar zoals elke lange reis begint met de eerste stap, zo ook is het de moeite waard om je bewust te worden van de eerste stappen die je nu kunt doen in de eerste paar graden van transformatie. Gewoonweg omdat je daarmee meer vreugde ervaart wanneer je kunt leven vanuit je ziel.
Lees de onderstaande beschrijvingen eens door en voel ondertussen wat jou aanspreekt en mogelijk (weer) inspireert om je spirituele groei (weer) serieus te nemen.

  1. Zelfbewust zijn. Je bent zelf oorzaak en gevolg van je levensomstandigheden.
  2. Gewetensonderzoek. Inzicht brengt verlichting
  3. Acceptatie. Toevalligheden zijn een wegwijzer
  4. Bevrijding. Ballast uit het verleden dient opgeruimd
  5. Creatie. Creëren kan enkel door vertrouwen op ons Hogere zelf (de Geesteswereld)
  6. Meditatie. Meditatief zijn bevordert dit contact.
  7. Overgave. Enkel onvoorwaardelijke overgave lijdt tot eenheid.

Wanneer je weet dat je Ziel je signalen geeft over je ‘missers’ (je onbewust-zijn) is het heel fijn te weten dat we hierop zelf invloed leren hebben. Door bewust te zijn van ons kompas en zelfs de omstandigheden zelf te beïnvloeden! Wanneer we onze intentie bewust voelen zal die ook bewaarheid worden. Zo binnen, zo buiten. . .

Het boek waarin deze graden van Transformatie worden beschreven is De ontsluiering van je Zielenpad door Boudewijn Donceel en William Gijsen.

Wat kun je doen? De uitnodiging
Wanneer je herkenning vindt in wat je nu gelezen hebt, wil je misschien actie zetten op jouw volgende stap. Als dit komt vanuit een gevoel en niet zomaar een ‘doel’ dat je hoofd bedenkt om ‘goed bezig te zijn’, dan kun je het zien als een uitnodiging van je Ziel om meer aandacht te gaan besteden aan wat die je te melden heeft. Zoals alles in de kosmos is dit een proces. Een aantal van de ingrediënten zijn:

de realiteit accepteren, gewaar zijn van je ego-patronen, ballast opruimen (emoties in je lijf opruimen door ze te gaan toelaten), gaan voelen in je ziel, met regelmaat meditatief zijn, ademen op een bewuste manier, signalen en toevalligheden gaan zien, slachtoffer-denken opgeven, verantwoordelijkheid nemen voor je situatie en er een les in ontdekken, kiezen voor liefde in plaats van macht, je verlangen gaan kennen en het gaan (durven!) leven.

Hoe je dit gaat doen zul je vanzelf ervaren door de toevalligheden die er komen. Het toeval brengt je al bij dit blog. Wie weet voel je ook dat je ja zegt tegen een werkvorm die je verder brengt in je inzicht of wat je wilt leren. Je bent van harte welkom.

Tags: ego transformatie spirituele ontwikkeling ziel

Reacties

blog comments powered by Disqus

Odessóe, praktijk voor Zelfinzicht en Bezieling
Hollandhof 116  -  Helmond  -  06 44 20 20 44

© Dit is een website van Fly Webservices
Beheerder
.