Het bazige kind

Gepubliceerd door odessoe op 1 november 2014

Soms kun je als ouder geen enkel antwoord meer vinden. Het gedrag van je kind plaatst je voor een raadsel. Je voelt steeds weer de onmacht of zelfs groeiende frustratie. Alles wat je bedenken kon heb je al geprobeerd en je trekt steeds weer dezelfde conclusie…..

Het bazige kind
‘Je kunt geen kant met hem op, alleen die van hemzelf!’
‘Ik krijg de kans niet om haar ergens mee te verrassen; ze is me altijd vóór!’
‘Er is direct ruzie als broertje niet wil doen wat hij zegt.’

De ondertiteling
Wanneer je kind bazig doet mag je er van uitgaan dat daar een reden voor is. Niet alles kun je parkeren onder de noemer ‘karakter’ of ‘het is precies zijn grootvader’. Bovendien geef je dan een verklaring en heb je daarmee nog geen passende aanpak. Het bazige gedrag wijst op een behoefte die het kind heeft. Wat een goede reden zou kunnen zijn om bazig te doen is dat het ervoor zorgt dat jij aan het stuur zit. Wie aan het stuur zit bepaalt de route. En de snelheid en de rijstijl en de stilstand. Wie de baas is bepaalt alles. Anders gezegd; wie bepaalt weet ook wat er komt. Wie leidt hoeft niet te volgen. Is dus niet overgeleverd. Is dus veilig.  Kortweg: de baas zijn = veilig voelen. Met deze illusie benadert het kind alles.

Er zijn dus toch best veel situaties waarin het kind zich niet kan overleveren. Het is er niet genoeg van verzekerd dat het naar zijn behoefte gaat. Er is dus te veel ruimte voor twijfel. Of iemand het stuur zal pakken en tegelijk ook zorgt draagt voor zijn behoefte. De behoefte aan voorspelbare grenzen en vaste patronen. Weten waar je aan toe bent geeft veiligheid.

De remedie
Als ouder wíl je het stuur graag overnemen. Dat is ook je taak. Maar je hebt je daarbij dus te richten op de beleving van je kind. Niet op jouw eigen invulling ervan. Je kind doet bazig om zich verzekerd te weten. Verzekerd waarván is het uitzoeken waard en de eerste stap. In het algemeen kunnen we zeggen: Je kind wil ervaren dat de regels ALTIJD worden nageleefd, de gevolgen ALTIJD hetzelfde zijn, de grenzen ALTIJD vastliggen. Je kind wil ook ervaren dat het inbreng heeft en niet complete zeggenschap. Dat is te overweldigend en voelt als wanorde en willekeur. Om dit te kunnen hanteren voelt het kind weer de drang om te gaan bepalen. En dan is de cirkel weer rond.

Waar ligt precies de behoefte van je kind als het geen kant op wil, alles vóór wil zijn en ruzie maakt? Wanneer je dat door hebt, kun jij je kind ontslaan van zijn functie, ‘De Baas’, en zelf leiding gaan geven. Niet door tegengas maar door voorspelbaar en geloofwaardig te zijn.

Tips voor aanpak
Breng samen in beeld (letterlijk tekenen!) wat de stappen zijn van bijv. de bed-routine.
Hang de afspraken voor samenspelen ergens op.
Bepaal de sanctie vóórdat de overtreding plaatsvindt.
Hang op de koelkast een memo met hoeveel en wanneer de snack mag.

Een regel is geen afspraak!  
Regels worden door de ouders bepaald en gehanteerd. Regels zijn er maar 1 of 2 en gelden langere tijd.
Afspraken worden door de betrokkenen in overleg gemaakt en met elkaar nageleefd.
Dat kunnen er wat meer zijn en wisselen vaker. En voor een baasje ze zijn absoluut bindend!

Het baasje in jezelf
Het is mogelijk dat je in het bovenstaande iets herkent van jezelf. Mogelijk was je ooit zo’n kind. Of is dat je neiging nu ook nog wel. Om in overweldigende situaties zelf het stuur te pakken en daarmee te bepalen hoe het verder gaat. Ook al ben je nu geen kind meer, je kunt feilloos het gevoel van ‘de regie pakken’ 
herkennen. Misschien was je je er niet van bewust dat je dat bent gaan doen als een overlevings-strategie. Het is een deel van jou dat in haar onzekerheid wordt geraakt en daarmee niet kan omgaan. Omdat de omstandigheid te overdonderend was en dus onveilig aanvoelt. Dat deel heeft een klein, donker hoekje ingenomen en wacht op bescherming. Dat doet dan weer een ander deel van jou. Ken je dat deel dat het stuur overneemt en de inhoud, richting en snelheid bepaalt? Het deel dat de illusie heeft daarmee buiten schot te blijven?
En wordt je er niet doodmoe van zo langzamerhand?

De ouder in jezelf
In dat geval heb je misschien ook iets herkend in het bovenstaande stuk over de remedie die ouders kunnen gebruiken. De remedie voor jouw innerlijke bazige kind, gaat dus komen van je innerlijke ouder. Beter gezegd, dat deel van jou dat met een reëel en volwassen perspectief kan kijken. Dat deel heb je tenslotte ook! Het is er alleen niet altijd en overal. Juist wanneer je onzekerheid wordt geraakt is er alleen dat bazige kind-deel. Die zal het wel regelen voor je!

Merk maar hoe veel ruimte die krijgt en zet daar en dan  je innerlijke ouder maar eens bij in. Die volwassene die wel het overzicht heeft, de kaders aangeeft, flexibel kan zijn en vertrouwen stelt in een goede afloop. Het bazige kind kan zich daardoor laten leiden. En wat ontspannen….pfffff.

Tags: kind bazig gedrag conflict innerlijk kind zorgen zorgend wegcijferen heimwee echtscheiding

Reacties

blog comments powered by Disqus

Odessóe, praktijk voor Zelfinzicht en Bezieling
Hollandhof 116  -  Helmond  -  06 44 20 20 44

© Dit is een website van Fly Webservices
Beheerder
.